Kerncijfers

Deelnemers

               

 

2022 2021 2020 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Actieve deelnemers

4.443 4.673 5.138    5.176 

5.252

5.523

6.341

6.636

6.710

Pensioengerechtigden

4.513 4.359 4.204 4.072

3.989

3.829

3.678

3.567

3.420

Gewezen deelnemers

12.213 11.886 11.306 11.034

10.569

10.295

9.378

8.939

8.066

Totaal

21.169 20.918 20.648

20.282

19.810

19.647

19.397

19.142

18.196

                 

Beleggingsportefeuille

               

(in miljoenen euro's)

2022 2021 2020

2019

2018

2017

2016

  2015

2014

Vastgoedbeleggingen

345.6 210,8 181,6 178,7

      165,8

      46,1

 - 

 - 

 - 

Aandelen

698.6 900,4 847,3 855,6

    629,3

    686,3

     733,7

     564,3

     562,4

Vastrentende waarden

2.049.3 2.984,6 2.949,0 2.786,2

  2.459,4

  2.615,7

  2.430,6

   2.353,5

   2.295,0

Derivaten

-75.5 157,0 430,2 131,3

      99,2

      25,7

     141,8

 4,4- 

       91,6

Totaal

3.019.3 4.252,8 4.408,0

3.951,8

3.353,7

3.373,8

3.306,1

2.917,8

2.949,0

                 

Rendement op de portefeuille

               

 

2022 2021 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Rendementbijdrage Matching portefeuille

Rendementbijdrage Return portefeuille

Rendementbijdrage overlay (derivaten)

Rendement totale portefeuille

-35.9%

-14.6%

n.v.t.

-28.2%

-9,9%

9,0%

n.v.t.

-3,4%

4,5%

2,5%

4,7%

11,7%

5,9%

6,3%

5,4%

17,6%

1,0%

-2,2%

0,7%

-0,5%

0,4%

3,8%

-2,5%

1,7%

3,7%

3,8%

5,0%

12,5%

0,2%

0,5%

-2,6%

-1,9%

11,0%

3,3%

4,6%

18,9%

                 

Premie

               

(in miljoenen euro's)

2022 2021 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Feitelijke premie

68.1% 70,3 73,7 73,7

75,8

79,3

86,0

79,4

82,5

Zuivere kostendekkende premie

70.9% 73,2 71,6 74,8

76,4

93,0

88,1

82,7

75,8

Gedempte kostendekkende premie

49.9% 43,7 47,0 n.v.t.

n.v.t.

79,1

81,0

49,5

58,7

                 

Ontwikkeling dekkingsgraad

               

 

2022 2021 2020 2019

2018

2017

2016

2015

2014

Beleidsdekkingsgraad

116.6% 113,9% 107,5% 110,5% 

114,5%

114,5%

108,5%

112,5%

121,2%

Vereiste (nominale) dekkingsgraad

115.9% 113,7% 112,6% 113,2%

113,4%

114,4%

112,7%

112,6%

109,6%

Minimum vereiste dekkingsgraad

104.2% 104,2% 104,2% 104,3%

104,3%

104,3%

104,3%

104,3%

104,3%

Dekkingsgraad (o.b.v. UFR)

114.8% 115,0% 111,5% 111,7%

110,0%

115,8%

112,4%

109,6%

118,0%

Dekkingsgraad (o.b.v. marktrente)

114.4% 111,1% 104,0% 106,1%

107,2%

112,5%

106,9%

104,9%

105,2%

 

 

Kengetallen uitvoeringskosten

               

 

2022 2021 2020

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in €)

Vermogensbeheerkosten % van gem. belegd vermogen

Transactiekosten % van het gem. belegd vermogen

Aantal actieven en pensioengerechtigden

Gemiddelde belegd vermogen (in miljoenen euro's)

380

0.30%

0.13%

8.956

3.513

388

0,24%

0,11%

9032

4.296

344

0,25%

0,05%

9.342

4.207

348

0,26%

0,05%

9.248

3.894

321

0,26%

0,08%

9.241

3.385

312

0,22%

0,14%

9.352

3.317

289

0,20%

0,14%

10.019

3.318

366

0,20%

0,15%

10.203

3.049

324

0,24%

0,17%

10.130

2.756

 

Toelichting kengetallen uitvoeringskosten

De kosten van het pensioenfonds zijn gesplitst naar kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. Dit komt tot uiting in de kengetallen waarbij de pensioenuitvoeringskosten gerelateerd worden aan het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers (uitgedrukt in euro’s per deelnemer) en waarbij de vermogensbeheer- en transactiekosten gerelateerd worden aan het gemiddelde belegd vermogen (uitgedrukt in % van het gemiddeld belegd).