Verantwoord beleggen: onze aanpak

Zo geven we invulling aan verantwoord beleggen

Pensioenfonds SNS REAAL is vanuit haar historie voorloper met een duurzaam beleggingsbeleid en zet dit beleid vol overtuiging in versterkte mate voort. 

 

Een toekomstgerichte benadering

Het Pensioenfonds hanteert bij het beoordelen van de mate van duurzaamheid voor alle bedrijven en landen een toekomstgerichte benadering. Dat betekent dat er niet enkel wordt gekeken naar huidig beleid en gedrag, maar dat dit wordt aangevuld met een visie op toekomstige ontwikkelingen.

Deze benadering speelt een belangrijke rol in de risicobeheersing van de beleggingen, in het stimuleren van een gedragsverandering richting een duurzame samenleving en in de bijdrage die wordt geleverd aan het behalen van maatschappelijk rendement. Beleggingen worden gecategoriseerd in vijf groepen: onaanvaardbaar gedrag, niet-adaptief, risicovol, adaptief en positieve impact (zie ook ons maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid).

Indien sprake is van onaanvaardbaar gedrag, worden beleggingen uitgesloten, dit geldt ook in hoge mate voor beleggingen die volgens ons naar de toekomst toe niet adaptief zijn. Bij risicovolle beleggingen wordt via beïnvloeding door engagement en stemmen gestuurd op gedragsverandering. Dit doen we om partijen er toe te bewegen naar de toekomst toe adaptief worden.

Ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een belangrijk onderwerp voor het Pensioenfonds en het bestuur, dat een voortdurende, actieve aandacht en betrokkenheid geniet. Bekijk hier ons ESG-beleid. Klik direct door naar ons beleid (in.pdf). 

Waar we wel/niet in beleggen

Bekijk hier onze investeringen- en uitsluitingenlijst.

EU-taxonomieverklaring

We beleggen gedeeltelijk in duurzame beleggingen en in bedrijven waarvan de economische activiteiten bijdragen aan (één of meerdere) van de zes EU Taxonomy milieudoelstellingen. Lees hier hoe we daarmee omgaan.