Nieuws

Dekkingsgraad maart 2019 gedaald (111,5%)

12 april 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo maart (111,5%) gedaald ten opzichte van ultimo februari (112,4%).
De nominale dekkingsgraad is gedaald met 0,9%-punt wat te verklaren is door:

  • De gedaalde gemiddelde marktrente met ongeveer 0,24%-punt waardoor de voorziening pensioenverplichtingen flink is gestegen met € 137 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). 
  • Het gestegen pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 126 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De waarde van de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) steeg flink als gevolg van de gedaalde rente. Tevens lieten de waarde van de matching portefeuille (met o.a. obligaties, ABS en hypotheken) en de returnportefeuille met daarin onder andere aandelen, vastgoed en vastrentende waarde alternatives) in de maand maart een goede performance zien van respectievelijk 2,58% en 1,37%. Het rendement van de totale portefeuille in de maand maart was 3,58%. 

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,3%-punt gedaald naar 113,3%. Begin mei zal het strategisch vereist vermogen worden vastgesteld per 31-3-2019. Het fonds nadert een situatie van een reservetekort (dit is het geval indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder het strategisch vereist eigen vermogen). Dit artikel geeft een beeld van de situatie en de implicatie van een reservetekort.

Bekijk hier de dekkingsgraden van de afgelopen jaren