Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Wederom herstel in juni, dekkingsgraad juni 2020 gestegen naar 106,2%

10-07-2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juni (106,2%) gestegen ten opzichte van per ultimo mei (105,3%).

De stijging van de dekkingsgraad met 0,9%-punt is te verklaren door:

  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 50 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelen noteerden een plus van 4,1%. De investeringen in obligaties met een hoger risico stegen ook in waarde (+2,2%). De rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) bleven ongeveer gelijk in waarde als gevolg van het feit dat de rente slechts heel licht daalde ten opzichte van juni. Het rendement van de totale portefeuille in de maand juni kwam uit op 1,3%.
  • De lichte daling van de marktrente (de 20-jaars rente met 0,02%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 15 miljoen, heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,3%-punt gedaald tot 107,9%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,4% per 31 maart 2020.

Corona update en vooruitzicht voor juli

Het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe overlijdensgevallen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus blijft in Europa nu constant. Wereldwijd loopt het aantal nieuwe besmettingen echter nog niet terug (voornamelijk groeit in Azië, Afrika en Latijns-Amerika). De aandelenkoersen zijn in Q2 grotendeels weer hersteld, echter de wereldeconomie is zwaar geraakt. De werkloosheid stijgt en er is wereldwijd sprake van economische krimp.

De vooruitzichten voor de rest van 2020 zijn moeilijk in te schatten. Er zijn nog steeds veel onzekerheden omtrent het verdere verloop van de uitbraak van het COVID-19 virus (hier en daar zie je toch weer corona-haarden opkomen) en de onzekerheid over wanneer een vaccin beschikbaar komt.

De financiële situatie van het pensioenfonds SNS REAAL is, ondanks alle ontwikkelingen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus, nog steeds op het niveau dat het fonds aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De uitkeringen van onze deelnemers lopen op dit moment dan ook geen gevaar. Ook kunnen onze deelnemers het fonds blijven benaderen met vragen over hun pensioen. Het fonds heeft alle maatregelen getroffen die hiervoor nodig zijn.

Klik op de button hieronder voor meer informatie over de dekkingsgraadcijfers.

Financiële positie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage