Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL stelt NN IP aan als fiduciair dienstverlener

31 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 wordt het balansrisicomanagement en vermogensbeheer van Pensioenfonds SNS REAAL verzorgd door Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP).

Pensioenfondsen zien zich geconfronteerd met steeds verdergaande wet- en regelgeving, met toegenomen complexiteit en rapportage-eisen tot gevolg. Dit vergt steeds meer van besturen en vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Dit is voor PFSR aanleiding geweest om haar  governance beleggingen, waarin de activiteiten door meerdere partijen worden uitgevoerd, tegen het licht te houden. Om de complexiteit te verminderen heeft het bestuur haar voorkeur uitgesproken voor het selecteren van één professionele, ervaren organisatie van Nederlandse bodem, die een integrale fiduciaire rol kan vervullen, met aandacht voor beide zijden van de balans (verplichtingen en beleggingen & risicoafdekkingen). 

Huidig vermogensbeheerder ACTIAM is niet ingericht als fiduciair dienstverlener en heeft hiertoe ook niet de ambitie. Dit is voor PFSR aanleiding geweest om een diepgaande search naar alternatieve aanbieders, die wel integrale fiduciaire dienstverlening aanbieden, uit te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor de bestaande samenwerking met Cardano, dat nu optreedt als balansrisicomanager (beheer risicoafdekkingen en uitvoering derivatentransacties) en beheerder van de LD portefeuille. Ook deze rol en taken zullen bij NN IP worden belegd. 

In de uitgebreide search zijn onderwerpen als: kwaliteit en omvang van de dienstverlening, ervaring met pensioenfondsen, professionaliteit en beheerd vermogen, kosten en de intentie om in de Nederlandse Pensioenmarkt aanwezig te blijven nadrukkelijk aan de orde geweest. En zijn daarnaast ook mogelijkheden tot uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van PFSR en de culturele en persoonlijke fit betrokken. NN IP kan hier voor PSFR de beste invulling aan geven. 
 
Zowel de samenwerking met ACTIAM als die met Cardano heeft PFSR veel gebracht. Samen met ACTIAM heeft PFSR een hecht en succesvol duurzaamheidsbeleid ontwikkeld, waardoor het als relatief klein pensioenfonds steeds een hoge notering heeft gekregen in het jaarlijkse VBDO benchmark onderzoek. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen speelt dan ook een belangrijke rol in de search en de overgang naar de fiduciair dienstverlener. Het blijft een belangrijk uitgangpunt bij het construeren, beheren en het afleggen van verantwoording met betrekking tot de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille van PFSR. 

Zo blijven de beleggingen van het pensioenfonds in aandelen ontwikkelde markten ondergebracht in de duurzame beleggingsfondsen van ACTIAM. Ook het in samenwerking met Cardano opgestelde dekkingsgraad afhankelijk dynamische balansrisicomanagementbeleid zal worden voorgezet bij NN IP.

Het bestuur van het pensioenfonds bedankt ACTIAM en Cardano voor de jarenlange dienstverlening met betrekking tot het balansrisicomanagment en vermogensbeheer en verdienen deze organisaties en vooral de medewerkers  daarvoor onze waardering. 

Het bestuur heeft veel vertrouwen in de samenwerking met NN IP en haar medewerkers en ziet het uit naar een succesvolle voortzetting van het balansrisicomanagement en vermogensbeheer van het fonds, met een duidelijke MVB signatuur, ten dienste van de deelnemers.

Vragen: neem gerust contact op met het pensioenfonds via  info@pensioenfondssnsreaal.nl.