Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Lijn van herstel dekkingsgraad zet zich ook door in augustus: 108,3%

17-09-2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo augustus (108,3%) gestegen ten opzichte van per ultimo juli (107,1%).

De stijging van de dekkingsgraad met 1,2%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente met 0,14%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 99 miljoen, heeft een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Een daling van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 61 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente in augustus. Daarnaast lieten de aandelen en de investeringen in obligaties met een hoger risico, een waardestijging zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand augustus kwam uit op -1,39%.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,1%-punt gestegen tot 107,7%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,5% per 30 juni 2020.

De financiële situatie van het pensioenfonds SNS REAAL is, ondanks alle ontwikkelingen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus, nog steeds op het niveau dat het fonds aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De uitkeringen van onze deelnemers lopen op dit moment geen gevaar. Ook kunnen onze deelnemers het fonds blijven benaderen met vragen over hun pensioen. Het fonds heeft alle maatregelen getroffen die hiervoor nodig zijn.

Klik hier voor  meer informatie over de dekkingsgraden. 

 

 

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage