Nieuws

Pensioenen per 1 januari 2020 met 0,18% verhoogd

7 februari 2020

Op 1 januari 2020 heeft het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen met 0,18% verhoogd.

Het bestuur van het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen en daarmee zo veel mogelijk waardevast te houden. Dit heet ‘indexatie’. Jaarlijks besluit het bestuur of een verhoging mogelijk is en zo ja, met hoeveel. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Dit om ervoor te zorgen dat de pensioenen niet alleen nu kunnen worden verhoogd, maar dat ook jongere deelnemers in de toekomst nog indexatie mogen verwachten.

In 2019 is de rente, waarop pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen, aanzienlijk gedaald. Dit heeft er, ondanks het goede beursklimaat, toe geleid dat de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden) van het fonds in 2019 is gedaald tot 110,5%.

Toch was er enige ruimte voor indexatie. De inflatie over 2019 bedroeg 2,72%. Het pensioenfonds kan gezien de financiële situatie slechts een beperkt deel hiervan compenseren. Het bestuur vindt het belangrijk alle mogelijkheden te gebruiken om de pensioenen te verhogen en heeft daarom besloten de aanspraken met 0,18% te verhogen.

De deelnemers met een afwijkende indexatieregeling op basis van oude reglementen ontvangen apart een indexeringsbericht.