Nieuws

Opbouwpercentages voor 2022 vastgesteld

20 december 2021

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het bestuur beslist jaarlijks welk opbouwpercentage haalbaar is op basis van de premie die uw werkgever en u samen betalen. De fiscaal maximale pensioenopbouw is 1,875% over uw salaris -/- franchise, maar dat is helaas niet altijd haalbaar.

Het bestuur heeft voor 2022 het opbouwpercentage vastgesteld op:

 

2022

2021

Pensioenopbouw medewerkers Volksbank  

1,30%   

1,21%   

Pensioenopbouw medewerkers Athora

1,12%

1,05%

De opbouwpercentages zijn substantieel lager dan de opbouw van 1,875% ( het fiscaal maximum) maar in 2022 iets hoger dan de pensioenopbouw over 2021.

Veelgestelde vragen

 • Pensioenfonds SNS REAAL voert zowel de pensioenregeling van de Volksbank als Athora uit. U bouwt pensioen op in een zogenoemde CDC-regeling. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling). Dit betekent dat in de cao’s van de Volksbank en Athora vaste afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de premie die uw werkgever en u samen betalen voor pensioen.

  Voor de Volksbank is dit 24% en voor Athora 23% van het salaris. Deze premie wordt ieder jaar aangewend voor de inkoop van pensioen bij het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks hoeveel pensioen voor deze premie kan worden ingekocht.

 • In een periode van lage rente kan er minder pensioenopbouw worden toegekend. We zien dit ook bij andere pensioenfondsen. We houden rekening met een langere periode van lage rente en een verlaagde pensioenopbouw. 

 • We leggen het uit aan de hand van twee voorbeelden. 

  Een medewerker van de Volksbank werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

  In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 14.802 = € 30.198.
  In 2022 bouwt hij 1,30% x € 30.456 = € 392,57 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.
  Met het fiscaal maximum opbouwpercentage van 1,875% zou de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% x € 30.198 = € 566,21 zijn.
  Een verschil van ruim € 170 per jaar. Indien de pensioenopbouw lager blijft dan de maximumopbouw, dan loopt dit verschil steeds verder op.

  Een medewerker van Athora NL werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

  In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 14.802 = € 30.198.
  In 2022 bouwt hij 1,12% x € 30.456 = € 338,22 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.
  Met het fiscaal maximum opbouwpercentage van 1,875% zou de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% x € 30.198 = € 566,21 zijn.
  Een verschil van ruim € 225 per jaar. Indien de pensioenopbouw lager blijft dan de streefopbouw, dan loopt dit verschil steeds verder op.