Nieuws

Licht herstel zet zich door, dekkingsgraad mei 2020 gestegen naar 105,3%

18 juni 2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo mei (105,3%) licht gestegen ten opzichte van ultimo april (104,8%).

De stijging van de dekkingsgraad met 0,5%-punt is te verklaren door:

  • Een daling van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 20 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). De aandelen noteerden een kleine plus van 1,3%. De Vastrentende Waarden Alternatives stegen ook in waarde (+5,18%). De rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente. Het rendement van de totale portefeuille in de maand mei kwam uit op -0,41%.
  • De gestegen marktrente (de 20-jaars rente met 0,05%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 36 miljoen, heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,4%-punt gedaald tot 108,2%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,4% per 31 maart 2020.

Corona update en vooruitzicht voor juni

Het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe overlijdensgevallen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus loopt in Europa terug. Wereldwijd loopt het aantal nieuwe besmettingen echter nog niet terug (voornamelijk groeit in Azië en Latijns-Amerika. De wereldeconomie wordt echter zwaar geraakt. De werkloosheid stijgt en er is wereldwijd sprake van economische krimp. Desondanks zijn de aandelenkoersen in april en mei grotendeels hersteld. Tot medio juni zijn de aandelenbeurzen weer iets gezakt.

De vooruitzichten voor de rest van 2020 blijven moeilijk in te schatten. Hiervoor zijn er nog te veel onzekerheden omtrent het verdere verloop van de uitbraak van het COVID-19 virus en de onzekerheid over wanneer een vaccin beschikbaar komt.

De financiële situatie van het pensioenfonds SNS REAAL is echter, ondanks alle ontwikkelingen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus, nog steeds op het niveau dat het fonds aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De uitkeringen van onze deelnemers lopen op dit moment dan ook geen gevaar. Ook kunnen onze deelnemers het fonds blijven bellen met vragen over hun pensioen. Het fonds heeft alle maatregelen getroffen die hiervoor nodig zijn.

Klik op de button hieronder voor meer informatie over de dekkingsgraadcijfers.

Financiële positie