Nieuws

Jaarverslag 2020 is gepubliceerd

13 juli 2021

Jaarverslag 2020 staat online

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2020. Een jaar waarin corona de samenleving in zijn greep hield met grote gevolgen voor het sociaal welzijn van mensen en voor de mondiale economie. 

Lees hier het jaarverslag 2020. 

Financiële situatie is stabiel ten opzichte van 2019 
In 2020 is de dekkingsgraad gedaald van 111,7% naar 111,5%. Dit werd vooral veroorzaakt door de forse rentedaling in 2020. Omdat we een deel van het risico van een rentedaling hebben afgedekt en omdat de aandelenbeurzen vanaf april 2020 herstelden van eerder koersdalingen, bleef de daling van de dekkingsgraad beperkt.
De beleidsdekkingsgraad kwam eind 2020 uit op 107,5%. Hierdoor kon het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2021 niet verhogen.
Hoewel de financiële markten na een dieptepunt medio maart 2020 weer grotendeels zijn hersteld, is er nog steeds onzekerheid wat de economische vooruitzichten zijn voor 2021 en verder.

Premieopbouw 2020 (en 2021) 
Ons pensioenfonds heeft de ambitie om samen met sociale partners voor een “goed” pensioen voor haar deelnemers te zorgen. Niet alleen indexatie speelt daarin een rol maar ook de premieopbouw. Het bestuur vindt het een zorgwek-kende ontwikkeling dat door de lage rentestand de premie onvoldoende was om de deelnemers een opbouw te geven van 1,875%. Dat geldt ook voor 2021. 

Transitie naar nieuw pensioenakkoord 
Naar verwachting zal er een nieuw pensioenstelsel worden ingevoerd in de periode tussen 1-1-2023 en 1-1-2027. Het bestuur onderzoekt hoe zij, samen met sociale partners, op de voor de deelnemers beste wijze, de overgang van het pensioenfonds naar het nieuwe pensioenakkoord kan realiseren. 

Harmonisatie 
Het pensioenfonds heeft in 2020 een harmonisatie van alle opgebouwde pensioenen per 1 januari 2021 voorbereid. Eén van de aangesloten oud-werkgevers heeft echter nog een aantal aanvullende vragen gesteld. Hierdoor is het proces helaas vertraagd en heeft het bestuur besloten de harmonisatie niet meer in 2021 door te voeren en de harmonisatie op te schorten. 

Meer informatie
In het jaarverslag 2020 vindt u nog veel meer informatie:

•    Verslag van het Bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht
•    Beleggingsbeleid
•    Kosten
•    Jaarrekening 2020
 

Of bekijk de afbeelding voor een snel overzicht van 2020 of lees online nog een keer de nieuwsbrief die half juli op uw deurmat lag.