Nieuws

Dekkingsgraad daalt in mei 2021 naar 114,5%

25 juni 2021

Dekkingsgraad daalt in mei 2021 naar 114,5%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo mei (114,5%) gedaald ten opzichte van de, in verband met uitstel van de harmonisatie herrekende, dekkingsgraad van april (114,7%).

De daling van de dekkingsgraad met 0,2%-punt is te verklaren door:

  • De daling van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,05%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 30 miljoen, had een negatief effect op de dekkingsgraad.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa
    € 26 miljoen (met een positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. De waarde van de aandelen stegen licht in waarde.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) in mei (110,5%) is gestegen t.o.v. april (109,7%). Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,8% per 31 maart 2021.

Meer informatie over de financiële positie