Nieuws

Jaarverslag 2018 online beschikbaar

24 juni 2019

Financiële situatie onder druk, toch beperkte indexatie

Het jaar 2018 maakte een sterke start met zowel een stijging van de aandelenkoersen als de rente. Helaas sloeg het beleggingsklimaat in de loop van het jaar om. Vooral het vierde kwartaal verliep voor de aandelenmarkt stormachtig. Dit had gevolgen voor de dekkingsgraad. Het pensioenfonds sloot het jaar af op 110,0%; lager dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad (113,4%). De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over twaalf maanden) bleef met 114,5% eind 2018 wel boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Hierdoor kon het pensioenfonds dit jaar toch gedeeltelijk indexeren. De opgebouwde en ingegane pensioenen zijn op 1 januari 2019 met 0,80% verhoogd.

Begin juni 2019 is bekend geworden dat VIVAT wordt overgenomen door Athora. Wat dit precies voor het pensioenfonds gaat betekenen zal de toekomst uitwijzen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft het bestuur in 2018 onderzocht hoe en tegen welke voorwaarden en kosten de pensioenuitvoering toekomstbestendig kan worden ingericht. Hierbij zijn verschillende alternatieven bestudeerd.

Wil je meer weten over wat er allemaal in 2018 allemaal bij het pensioenfonds heeft gespeeld en ben je geïnteresseerd in , de achtergronden, of over bijvoorbeeld de beleggingen en de risico’s van het fonds, lees hier dan meer over in het jaarverslag 2018.