Nieuws

Indexatiebesluit 2021

21 december 2020

Pensioenen in 2021 niet verhoogd

Pensioenfonds SNS REAAL probeert de pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken te laten meestijgen met de stijging van de prijzen. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Hiervoor gelden strikte financiële voorwaarden en kan alleen als de financiële situatie van het fonds goed genoeg is.

Om te mogen indexeren dient de (beleids)dekkingsgraad van het pensioenfonds hoger dan 110% te zijn. Deze bedroeg eind oktober 107,5%. Hoewel ons fonds zich in een betere financiële situatie bevindt dan veel andere pensioenfondsen, kunnen we de opgebouwde pensioenen dit jaar dus niet verhogen.

Voor een aantal deelnemers in oudere regelingen gelden afwijkende indexatiebepalingen. Zij kunnen dit opvragen via pf.snsreaal@blueskygroup.nl.