Interview

Directeur pensioenfonds Sybrand Nauta: ‘Het gaat om mensen’

28 maart 2022

Sybrand Nauta is op 1 februari gestart als de nieuwe directeur van Stichting pensioenfonds SNS REAAL. Hij is de opvolger van Eelco Blaauw en stelt zich hier voor. Wat wil hij bereiken? De deelnemers staan voorop.

Wat is je motivatie?

‘Onze opdracht is dat we op een verantwoorde manier zorgen voor het pensioen van onze deelnemers en dat we daar ook transparant over zijn. Je kunt het hebben over percentages en het pensioenvermogen en de dekkingsgraad, maar uiteindelijk gaat het om mensen van vlees en bloed die de huur of de hypotheek moeten betalen, de boodschappen en cadeautjes voor de kleinkinderen. Die mensen staan me voor ogen, dat is mijn persoonlijke motivatie, dat is de brandstof waar ik op loop.

Want reken maar uit. Stel dat iemand 40.000 euro verdient en recht heeft op een pensioen van ongeveer 70 procent van het gemiddelde loon. Dan heb je al gauw een half miljoen nodig om dat pensioen levenslang te kunnen betalen. Pensioenfondsen zorgen er – onder meer door hun beleggingen – voor dat 30 cent betaalde premie uiteindelijk ongeveer één Euro pensioen oplevert. Dat is letterlijk en figuurlijk onze toegevoegde waarde.’

Wat trof je aan toen je binnenstapte?

‘Vooral heel betrokken en deskundige mensen. Dat viel me als eerste op en die eerste indruk is daarna alleen maar versterkt. Dat geldt voor het bestuur, de collega’s van het pensioenbureau, de mensen van pensioenuitvoerder Blue Sky Group en van de externe vermogensbeheerder. Het gaat echt verder dan puur een zakelijke relatie. Dat maakt het samenwerken plezierig en je haalt ook het beste in elkaar naar boven. We voeren stevige discussies, maar dat moet ook om de juiste besluiten te kunnen nemen, in het belang van de deelnemer. Want daar draait het natuurlijk om.’

Wat is er interessant aan de pensioenwereld?

‘Ik heb mijn hele loopbaan te maken gehad met pensioen in allerlei verschijningsvormen. In 1989 had ik mijn eerste sollicitatiegesprek, bij het Spoorwegpensioenfonds. Toen ontdekte ik al hoe boeiend en veelzijdig de pensioenwereld eigenlijk is. Allereerst natuurlijk de sociale kant, dat je voor mensen het verschil kunt maken. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook het vermogensbeheer, de verzekeringswiskunde. Ook het thema van maatschappelijk verantwoord beleggen spreekt me zeer aan. Als pensioenfonds hebben we de ambitie om onze beleggingen te vergroenen en te verduurzamen. Dat hoeft je geen rendement te kosten, integendeel. Je moet wel goed naar de mogelijkheden en de risico’s kijken, maar dat doen we sowieso met onze beleggingen.’

Wat staat er de komende tijd op de agenda?

‘We zijn nu op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel, heel erg belangrijk. Het wachten is op nieuwe wetgeving en vervolgens moeten er aan de cao-tafel beslissingen over de pensioenregeling van de toekomst worden genomen. Als pensioenfonds stellen we daarvoor onze kennis beschikbaar. We zitten nu in de afrondende fase van de harmonisatie van alle verschillende regelingen, die wij administreerden. Dat levert ook een kostenbesparing op. En dat komt weer ten goede aan de pensioenen van onze deelnemers. 

Bij al die grotere en kleinere onderwerpen vind ik het van groot belang om de deelnemers erin mee te nemen, om uit te leggen waarom we doen wat we doen. En ook om van de deelnemers te horen wat zij vinden en willen.’

Denk je weleens na over je eigen pensioen?

‘Natuurlijk, ik ben 58, je moet tijdig zorgen dat je de goede keuzes maakt, dat dringende advies geven we iedereen en daar moet je vroeg aan beginnen. Tegelijkertijd: ik kan niet stilzitten, ik wil altijd bezig blijven en de dingen doen die ik leuk vind. Dat wens ik onze deelnemers ook toe!’