Nieuws

Dekkingsgraad vierde kwartaal 2015

28 januari 2015

In het vierde kwartaal van 2015 is de rente ten opzichte van het derde kwartaal licht gestegen. De lange rente (30 jaars) steeg met 0,1% van 1,5 naar 1,6%. De beleggingen zijn in het vierde kwartaal in waarde licht gestegen met ongeveer € 10 mln. De beurswaarde van de aandelen herstelde zich in het vierde kwartaal na een slecht beursklimaat in het derde kwartaal. De rentederivaten lieten echter in het vierde kwartaal de omgekeerde beweging zien vanwege de rentestijging. De rentestijging zorgde voor een lichte daling van de contante waarde van de pensioenverplichtingen (de technische voorziening) met ongeveer € 8 mln.

Door de gestegen waarde van de beleggingen én de lichte daling van de technische voorziening, steeg de dekkingsgraad in het vierde kwartaal. Hieronder een korte uiteenzetting:

De nominale dekkingsgraad op basis van de door DNB voorgeschreven Ultimate Forward Rate methode (DG UFR) bedraagt op 31 december 2015 108,8% en is met 0,6%-punt gestegen (30 september 2015 108,2%). Dit komt hoofdzakelijk door:

  • De gestegen rente van de afgelopen drie maanden resulteerde in een verlaging van de technische voorziening (gunstig effect);
  • De waarde van de beleggingen (ter dekking van de technische voorziening) is toegenomen (gunstig effect).

De beleidsdekkingsgraad (= 12 maandsgemiddelde van de DG UFR) is met 2,2%-punt gedaald en bedraagt op 31 december 2015 112,4% (30 september 2015 114,6%). Dit ligt 0,3% boven de dekkingsgraad van het vereist eigen vermogen.
De DG VEV (dekkingsgraad vereist eigen vermogen) is op 30 september 2015 vastgesteld op 112,1% en wordt in februari 2016 herrekend.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met het pensioenbureau.