Nieuws

Dekkingsgraad maart 2020 gedaald naar 102,5%

17 april 2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo maart (102,5%) gedaald ten opzichte van ultimo februari (107,9%).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 5,4%-punt wat te verklaren is door:

  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met circa € 260 miljoen gedaald (negatief effect op de dekkingsgraad). Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn de financiële markten in de maand maart flink onderuitgegaan. De aandelen lieten een fors negatieve performance zien van -14,2%. De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente. Het rendement van de totale portefeuille in de maand maart was -6,0%. 
  • De gestegen marktrente (de 20-jaars rente met 0,10%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 50 miljoen, heeft een positief effect op de dekkingsgraad. 

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,7%-punt gedaald tot 109,3%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,2% per 31 december 2019.

Vooruitzicht voor april: Er is nog steeds onrust op de financiële markten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De financiële markten zijn nog steeds volatiel. De aandelenkoersen hebben zich in de eerste helft van april deels herstelt (+ 6,5%) maar het is nog maar te bezien hoe zich dat verder ontwikkelt gedurende de maand april. De rente is na een korte opleving begin april weer aan het dalen. De verwachting is dat de dekkingsgraad op korte termijn niet snel zal herstellen naar het niveau van ultimo 2019. 

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers: Financiële situatie
 

Naar financiële situatie