Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad juli 2019 gedaald (109,9%)

15-08-2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juli (109,9%) gedaald ten opzichte van ultimo juni (110,3%).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 0,4%-punt wat te verklaren is door:

  • De gedaalde marktrente (de 20-jaars rente met 0,19%-punt) waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met ruim € 120 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). 
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met circa € 121 miljoen gestegen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. Tevens lieten de aandelen en de vastrentende waarden alternatives een positieve performance zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand juli was 3,13%. 

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,4%-punt gedaald naar 111,9%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,2% per 30-6-2019. Het fonds heeft sinds 30-6-2019 een reservetekort. Uiterlijk 30 september 2019 zal het fonds een herstelplan indienen bij DNB. De verwachting is dat de uitkomst van het herstelplan is dat het pensioenfonds binnen de gestelde termijn van 10 jaar het reservetekort zal opheffen.

 

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers.

Delen

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage