Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad december 2019 gestegen naar 111,5%

16-01-2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo december (111,5%) gestegen ten opzichte van ultimo november (109,9%).

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 1,6%-punt wat te verklaren is door:

  • De gestegen marktrente (de 20-jaars rente met 0,16%-punt) waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 94 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met circa € 45 miljoen gedaald (negatief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente. De aandelen lieten een positieve performance zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand december was per saldo negatief (-1,15%). 

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,2%-punt gestegen tot 110,5%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,1% per 30 september 2019. Het fonds heeft sinds 30 juni 2019 een reservetekort. Het pensioenfonds heeft een herstelplan vastgesteld en ingediend bij DNB. Op basis van de uitkomst van het herstelplan verwacht het fonds binnen 10 jaar weer over voldoende reserves te beschikken zonder dat de pensioenen hoeven te worden gekort. 

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage