Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari 2022 114,0%

30 maart 2022

De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk in februari namelijk 114,0%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

In februari steeg de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen daalden in waarde. Wegens het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dat nog steeds voortduurt, bestaan er grote onzekerheden op de financiële markten. Dit leidde tot een daling in waarden van zowel de aandelenportefeuille als de obligatieportefeuille. In combinatie met de dalende matchingportefeuille, door de gestegen rentes, daalde de totale waarde van de beleggingsportefeuille. Het gevolg hiervan is een vrijwel gelijkblijvende actuele dekkingsgraad van 112,6%.