Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 113,6% per eind november

21 december 2021

In november daalde de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen stegen in waarde. Ondanks de onzekerheid op de aandelenmarkten wegens de ontdekking en opmars van de Covid-19 Omikron-variant (en daarmee de waardedaling van onze aandelenbeleggingen) nam dankzij de renteafdekking de totale waarde van de beleggingsportefeuille licht toe. Dit woog echter niet op tegen de toename van de pensioenverplichtingen, waardoor de dekkingsgraad afnam. De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde van 114,7% naar 113,4%.

De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het verhogen of verlagen van de pensioenen. 

De beleidsdekkingsgraad steeg wel in november, van 113,3% naar 113,6%.