Financiële situatie

Dekkingsgraad

Heeft Pensioenfonds SNS REAAL genoeg geld om alle opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien. Deze maatstaf geeft de verhouding aan tussen de waarde van de bezittingen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen van het fonds. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%, dan is er voor iedere €100,- aan verplichtingen €105,- vermogen beschikbaar. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter staat het pensioenfonds er financieel voor.

Op 30 novemeber 2019 was de dekkingsgraad van ons pensioenfonds 109,9%.

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de financiële situatie op één moment weer. Zo’n momentopname levert een wisselend beeld op. Daarom moeten pensioenfondsen sinds 1 januari 2015 bij besluiten gebruikmaken van de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de laatste 12 maanden. Door dit gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Op 30 november 2019 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 110,3%.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie). Hier leest u meer over de indexatieregels.

Reservetekort

Het strategisch vereist vermogen per 31 oktober 2019 is 113,1%. Het fonds is dus in een situatie van een reservetekort (dit is het geval indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder het strategisch vereist eigen vermogen).

Vereist eigen vermogen

Bij een dekkingsgraad van 100% kan een pensioenfonds in beginsel aan alle pensioenverplichtingen voldoen. Maar volgens wettelijke regels moeten pensioenfondsen over extra geld beschikken om tegenvallers op te vangen. Maatstaf hiervoor is het vereist eigen vermogen. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de beleggingen. Hoe risicovoller het fonds belegt, des te hoger het vereist eigen vermogen is. De dekkingsgraad waarbij een pensioenfonds exact over het vereist eigen vermogen beschikt is de vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. Hierin staat wat het fonds eraan doet om binnen 10 jaar weer over voldoende eigen vermogen te beschikken. Dit is in eerste instantie het achterwege laten van indexatie. Wanneer dit niet voldoende blijkt, moet het fonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Vereiste dekkingsgraad Pensioenfonds SNS REAAL

Voor Pensioenfonds SNS REAAL is de vereiste dekkingsgraad 113,1%.

Minimaal Vereist Eigen Vermogen

Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) is de ondergrens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds langer dan 5 jaar onder het MVEV ligt, moet het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen direct verlagen waardoor de dekkingsgraad in een keer weer hoger is dan het MVEV.

Voor Pensioenfonds SNS REAAL is de dekkingsgraad op basis van het minimaal vereist eigen vermogen 104,3%.

Dekkingsgraden Pensioenfonds SNS REAAL

DG VEV: Hoogte vereist eigen vermogen
DG MVEV: Hoogte minimaal vereist eigen vermogen
DG Beleid: Beleidsdekkingsgraad
DG UFR: Nominale maandelijkse dekkingsgraad

 

Datum

Beleidsdekkingsgraad UFR

Nominale dekkingsgraad UFR

30-11-2019

110,3% 109,9%

31-10-19

110,6% 109,6%

30-09-19

110,8% 108,8%

31-08-19

111,3% 107,6%

31-07-19

111,9% 109,9%

30-06-19

112,3% 110,3%

31-05-19

112,7% 110,1%

30-04-19

113,1% 112,5%

31-03-19

113,3% 111,5%

28-02-19

113,6% 112,4%

31-01-19

114,4% 111,2%

31-12-18

114,5%

110,0%

30-11-18

114,9%

112,8%

31-10-18

115,2%

112,6%

30-09-18

115,4%

114,8%

31-08-18

115,5%

114,4%

31-07-18

115,5%

115,2%

30-06-18

115,5%

114,2%

31-05-18

115,5%

114,9%

30-04-18

115,4%

115,3%

31-03-18

115,3%

114,8%

28-02-18

115,1%

116,7%

31-01-18

114,9%

117,8%

31-12-17

114,5%

115,9%

30-11-17

114,2%

115,7%

31-10-17

113,8%

115,7%

30-09-17

113,3%

115,5%

31-08-17

112,8%

114,3%

31-07-17

112,3%

115,2%

30-06-17

111,7%

113,8%

31-05-17

111,2%

114,1%

30-04-17

110,7%

114,1%

31-03-17

110,2%

113,0%

28-02-17

109,7%

113,6%

31-01-17

109,0%

113,4%

Voor meer informatie en nadere toelichting op de financiele positie van het pensioenfonds kunt u hier de maandberichten downloaden:

Maandrapportage november 2019

Maandrapportage oktober 2019

Maandrapportage september 2019

Maandrapportage augustus 2019

Maandrapportage juli 2019

Maandrapportage juni 2019

Maandrapportage mei 2019

Maandrapportage april 2019

Maandrapportage maart 2019

Maandrapportage februari 2019

Maandrapportage januari 2019

Maandrapportage december 2018

Maandrapportage november 2018

Maandrapportage oktober 2018

Maandrapportage september 2018

Maandrapportage augustus 2018

Maandrapportage juli 2018

Maandrapportage juni 2018

Maandrapportage mei 2018

Maandrapportage april 2018

Maandrapportage maart 2018

Maandrapportage februari 2018

Maandrapportage januari 2018

Maandrapportage december 2017

Maandrapportage november 2017

Maandrapportage oktober 2017

Maandrapportage september 2017

Maandrapportage augustus 2017

Maandrapportage juli 2017

Maandrapportage juni 2017

Maandrapportage mei 2017

Maandrapportage april 2017

Maandrapportage maart 2017

Maandrapportage februari 2017

Maandrapportage januari 2017

Maandrapportage december 2016

Maandrapportage november 2016

Maandrapportage oktober 2016

Maandrapportage september 2016

Maandrapportage augustus 2016

Maandrapportage juni 2016

Maandrapportage mei 2016

Maandrapportage april 2016

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden