Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen van ons? Dan vragen wij jaarlijks uw ‘Bewijs van in leven zijn’ op. Omdat u in het buitenland woont, worden wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet automatisch aan ons doorgegeven. U kunt uw bewijs digitaal doorgeven met behulp van een app op een smartphone. Lukt dat niet? Dan kunt u uw bewijs digitaal doorgeven via Mijn pensioen of schriftelijk via het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’.

Geef uw bewijs eenvoudig door via de app

U kunt uw ‘Bewijs van in leven zijn’ digitaal aan ons doorgeven via de app ‘ReadID Ready’. Het voordeel hiervan is dat u niet met een papieren versie naar een officiële instantie hoeft om de verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ te laten ondertekenen. Het enige dat u nodig hebt is:

 • een smartphone (deze hoeft niet van uzelf te zijn);
 • een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart);
 • de persoonlijke QR-code uit uw brief;
 • een internetverbinding. 

Uw gegevens zijn veilig

Bij het gebruik van de app gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u meer weten over hoe uw gegevens gebruikt worden? Kijk dan bij de veelgestelde vragen hieronder.

Goed om te weten

Ontvangt u uw pensioenpost normaal gesproken altijd digitaal? Dan ontvangt u het verzoek om uw 'Bewijs van in leven zijn' door te geven dubbel: zowel via uw e-mail als via de post. U hoeft maar één keer te reageren.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van de app?

Dan kunt u het ‘Bewijs van in leven zijn’ ook op papier in orde maken. Vul hiervoor de verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ in. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel vult u zelf in. Het tweede deel laat u invullen door een bevoegde instantie. Op de verklaring staat vermeld welke instanties dit zijn. Een bevoegde instantie mag ook een eigen verklaring afgeven als de op onze verklaring genoemde gegevens hierop staan.

U kunt de verklaring uploaden in Mijn Pensioen of u kunt het terugsturen naar het postadres dat op het formulier staat. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen.

Veelgestelde vragen over het formulier

 • Ja, u stuurt uw ‘Bewijs van in leven zijn’ aan alle instanties. 

 • Laat het formulier bestempelen of ondertekenen door een van deze instanties:

  • de burgemeester van uw gemeente; 
  • een ambtenaar van uw gemeente (Bevolking of Burgerlijke stand);
  • de lokale politie;
  • een notaris.

  Voor een aantal specifieke landen kunt u ook terecht bij:

  • Bureau voor Sociale Zaken (Suriname, Antillen);
  • Justice of the Peace (o.a. Australië);
  • Commissioner for Oaths (Groot-Brittannië);
  • OCMW (België).

  Let op! Andere instanties worden niet geaccepteerd.

Veelgestelde vragen over de app

 • Nee, dat hoeft niet. U hebt zelf de keuze om uw ‘Bewijs van in leven zijn’ digitaal of via het formulier door te geven.

 • Een QR-code is een soort streepjescode die u scant met uw smartphone. Download en open eerst de ‘ReadID Ready’ app en scan daarna de QR-code uit uw brief. 

 • Het kan voorkomen dat uw identiteitsbewijs nog niet de benodigde chip heeft. Hierdoor kan de app de gegevens van uw identiteitsbewijs niet lezen. Helaas kunt u dan nog geen gebruikmaken van de app. U kunt het ‘Bewijs van in leven zijn’ dan doorgeven door middel van het formulier.

 • Als de verbinding wegvalt, kunt u het proces opnieuw opstarten door de QR-code nogmaals te scannen. Let op: uw QR-code is 50 dagen geldig. Hierna kunt u geen gebruik meer maken van de QR-code. Is uw QR-code niet meer geldig? Neem dan contact met ons op. 

 • Zodra we uw 'Bewijs van in leven zijn' hebben ontvangen, versturen we binnen 2 weken een (digitale) bevestiging. Ontvangt u al uw pensioenpost digitaal? Dan ontvangt u de notificatie digitaal. 

Veelgestelde vragen over de veiligheid

 • De ‘Bewijs van in leven zijn’ app maakt gebruik van de zogenaamde “ReadID” technologie. Met deze technologie kan uw identiteitsbewijs worden geverifieerd met een smartphone. Door het lezen van de RFID chip op uw identiteitsbewijs kan ReadID verifiëren dat dit een authentiek identiteitsbewijs is en de persoonlijke informatie uitlezen. De verificatie van een identiteitsbewijs wordt opgevolgd door facial matching: Uw live foto en/of video van u (‘selfie’), die met de camera van uw smartphone wordt gemaakt, wordt vergeleken met de pasfoto die op uw identiteitsbewijs staat. Op deze manier kan worden vastgesteld dat de gegevens die zijn uitgelezen ook echt horen bij u en dat u daadwerkelijk in leven bent (‘levensbewijs’).

 • Bij het gebruik van de ‘Bewijs van in leven zijn’ app worden de gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld van uw telefoon verwijderd zodra u de app afsluit.

  • Voor identificatie en authenticatie van het identiteitsbewijs en levensbewijs worden de volgende gegevens verzameld: selfie en gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, BSN, het documentnummer van het identiteitsbewijs en pasfoto.
  • Voor technische ondersteuning van de app worden gegevens verzameld zoals; IP-adres, unieke identificatiecode die niet direct tot u herleidbaar is. Deze code wordt door de leverancier van de app gegeneerd om bijvoorbeeld het door u gebruikte toestel te identificeren (met deze code kunnen geen andere gebruikersactiviteiten worden geïdentificeerd).
  • Om de kwaliteit van het gebruik van de app te verbeteren worden gegevens verzameld zoals; type telefoon, Android/iOS versie, welk type identiteitsdocument is gescand en gelezen en of dat succesvol is verlopen, en het aantal keer dat de app gebruikt is.
 • De app wordt geleverd door Hyfen B.V. (‘Hyfen’) aan onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Hyfen maakt gebruik van derde partijen om de app te kunnen leveren. Met Hyfen en de door haar ingeschakelde derde partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Daarin is vastgelegd dat deze partijen de gegevens alleen mogen gebruiken ten behoeve van de app en nergens anders voor. Deze partijen maken daarbij gebruik van passende beveiligingsmaatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG te kunnen waarborgen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Met het zogenaamde AVG ‘adequaatheidsbesluit’ van de EU kunnen persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG veilig worden opgeslagen in het VK.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de verificatie van het digitaal doorgegeven ‘Bewijs van in leven zijn’ goed te kunnen uitvoeren en om een veilig gebruik van de app te kunnen waarborgen. Nadat het verificatieproces succesvol is afgerond, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd zodat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.