Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Ouderdomspensioen

Print deze pagina

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt of uiterlijk vijf jaar na uw AOW-datum. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds SNS REAAL is vooral afhankelijk van:

  • de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend,
  • de inhoud van de pensioenregeling,
  • het aantal jaren dat u deelneemt.

Het ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw 68ste elke maand, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en onder Mijn pensioen als u inlogt op deze website.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op

Voorwaardelijke middelloonregeling

De pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling. Dat betekent dat u elk jaar pensioen opbouwt op basis van het pensioengevend salaris van dat jaar.

Stijgt uw salaris, dan werkt dit door in de pensioenopbouw van dat jaar en de volgende jaren. De pensioenopbouw is voorwaardelijk, omdat het pensioenfonds hiervoor genoeg geld moet hebben (premie). De verhoging is ook voorwaardelijk. U krijgt alleen verhoging als het pensioenfonds genoeg geld heeft.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u in 2020 bij de Volksbank 1,32% aan ouderdomspensioen op. Bij VIVAT bouwt u in 2020 1,21% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld pensioen opbouwen

Bruto fulltime maandsalaris 2020 (peildatum 1 januari)

€ 3.500

Bruto fulltime jaarsalaris 2020 (13,96 x maandsalaris)

€ 48.860

Franchise 2020

€ 14.167

Pensioengrondslag

(pensioengevend salaris -/- franchise)

€ 34.693

Pensioenopbouw 2020 de Volksbank (1,32% x € 34.693)

€ 457,95

Pensioenopbouw 2020 VIVAT(1,21% x € 34.693)

€ 419,79

 

Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Veelgestelde vragen over ouderdomspensioen

Bent u nog in dienst?
•    U wilt eerder met pensioen?
Bespreek op tijd de gewenste pensioendatum met uw werkgever. Geef de afgesproken pensioendatum per brief of e-mail vervolgens aan ons door. U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

•    U wilt op uw reglementaire pensioenleeftijd met pensioen?
U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

Bent u al uit dienst?
•    U wilt uw pensioen voor uw reglementaire pensioenleeftijd ontvangen?
Geef de gewenste pensioendatum minstens zes maanden van tevoren per brief of e-mail aan ons door. U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

•    U wilt uw pensioen op uw reglementaire pensioenleeftijd ontvangen?
U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

Standaard gaat u met pensioen op 68 jaar. U kunt eerder met pensioen gaan, op zijn vroegst als u 55 jaar bent. Uw pensioenuitkering wordt dan lager. Uw partner krijgt ook minder na uw overlijden.

Wilt u eerder met pensioen? Bespreek dit dan met uw werkgever. Doe dit wel op tijd. Minstens zes maanden vóór de gewenste ingangsdatum van uw pensioen.

Je bouwt pensioen op over het deel van je vaste jaarinkomen dat boven de AOW-franchise uitkomt. Dat deel noemen we de pensioengrondslag. Ook bouw je pensioen op over je variabele jaarinkomen.

Het vaste jaarinkomen bestaat uit:

  • a. 12 maal het maandsalaris
  • b. de vakantietoeslag
  • c. de 13e maand
  • d. eventuele niet in het maandsalaris begrepen vaste toeslagen die door de werkgever als pensioengevend zijn aangemerkt.

Voor deelnemers waarvoor de 30% regeling van toepassing is, geldt dat de door de werkgever op deze basis gedane verstrekkingen geen onderdeel zijn van het vaste jaarinkomen. Het variabele jaarinkomen wordt gedefinieerd en vastgesteld door de betreffende werkgever.

Vragen

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage