Pensioen 123 Laag 2

Eerder, later of deeltijdpensioen

Eerder, later of deeltijdpensioen

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 68 jaar. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u zolang u leeft elke maand een ouderdomspensioen. U kunt ook eerder of later dan op uw 68ste met pensioen gaan. Op zijn vroegst vanaf uw 55ste en uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Bespreek uw wensen met uw werkgever. Als u weet welke datum u met pensioen wilt gaan, neemt u contact met het pensioenfonds.

Gevolgen voor uw pensioenuitkering

Eerder stoppen met werken betekent een lagere pensioenuitkering. U bouwt minder lang pensioen op en we keren uw pensioen langer uit.
Later stoppen met werken betekent een hogere pensioenuitkering. U bouwt langer pensioen op omdat u langer doorwerkt en we keren uw pensioen minder langer uit.

Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Deeltijdpensioen

U kunt vanaf uw 55ste ervoor kiezen uw ouderdomspensioen voor een deel in te laten gaan. Als u ervoor kiest uw pensioen gedeeltelijk in te laten gaan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Zo ontvangt u bijvoorbeeld later een lagere pensioenuitkering. De voorwaarden van het deeltijdpensioen kunt u terugvinden in het Pensioenreglement.

Uw pensioen aanvragen

In alle gevallen geldt dat als u eerder of later met pensioen wilt, u dit minstens zes maanden voor de gewenste ingangsdatum met uw werkgever moet bespreken. Bent u er samen uitgekomen? Geef de afgesproken pensioendatum per brief of e-mail vervolgens aan ons door. U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

Uw partner moet ook tekenen voor uw pensioenkeuzes

Veel keuzes hebben invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen. Uw partner moet het eens zijn met deze keuzes en moet daarom de aanvraag ook ondertekenen.

Veelgestelde vragen

U kunt vanaf uw 55ste met pensioen. Let er wel op dat als u eerder met pensioen gaat, uw pensioenuitkering ook lager wordt.

Overleg eerst met uw werkgever over uw wens om eerder met pensioen te gaan. Als u weet welke datum u met pensioen wilt gaan, neemt u contact met het pensioenfonds. U kunt in Mijn planner zien wat vervroegd pensioen en deeltijdpensioen financieel betekent.

U bouwt minder pensioen op en het pensioen wordt over een langere periode uitgekeerd, daarom is het maandelijkse bedrag dat u ontvangt lager dan wanneer u langer doorwerkt en meer pensioen opbouwt.

Omrekenfactoren zijn getallen waarmee we pensioenbedragen omrekenen. Een pensioen dat later in gaat wordt bijvoorbeeld hoger. Rekening houdend met de rente en levensverwachting rekenen we dan het nieuwe pensioenbedrag uit. Deze omrekenfactoren gebruiken we ook als wij om andere redenen pensioenbedragen omrekenen. Bijvoorbeeld wanneer u eerder of later met pensioen gaat of uw ouderdomspensioen omzet in extra nabestaandenpensioen.

Het werken of bijverdienen na vervroegde pensionering kan fiscale gevolgen hebben en hangt af van de ingangsdatum van uw pensioen. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan het eventueel bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf.

Binnen 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen
Gaat u binnen tien jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen dan kunt u ergens anders inkomen verwerven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering.

Méér dan 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen
Gaat u eerder dan tien jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen, dan is bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf niet toegestaan. Het pensioenfonds zal in dat geval een schriftelijke verklaring vragen waarin u verklaart dat het arbeidzame leven bij de ingangsdatum van het pensioen volledig wordt beëindigd en u niet meer de intentie hebt om weer betaalde werkzaamheden te gaan verrichten.

Als u naast uw huidige dienstverband bij de Volksbank of Athora nog een tweede bron van inkomsten hebt vanuit een andere baan of (eigen) onderneming, dan kan u het SNS Reaal pensioen wel vervroegd laten ingaan en tegelijkertijd uw tweede bron van inkomsten aanhouden. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat u het pensioen ontvangt voor het gedeelte dat u minder werkt, en dat u er niet extra bij kunt gaan werken.

Zorg dat u dit goed van tevoren uitzoekt en neem als u meer wilt weten over de fiscale gevolgen van bijverdienen of doorwerken na pensionering contact op met de Belastingdienst.

Meer informatie?

In de pensioenregeling leest u meer informatie.

Documenten