Pensioen 123 Laag 2

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

  Samenloop van WAO- of WIA-uitkering en uw pensioen

  In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering moet worden gebracht op uw pensioen. Krijgt u een uitkering van de overheid? Meld dit dan altijd aan Pensioenfonds SNS REAAL via de afdeling Pensioenservice. Wilt u meer weten? Bezoek dan de UWV-website

  Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

  Bent u op dit moment ziek of arbeidsongeschikt en wilt u weten hoe het zit met de opbouw van uw pensioen? Er zijn drie mogelijkheden:

  • U bent ziek gemeld en nog in dienst bij uw werkgever. Dan bouwt u gewoon door aan uw pensioen.
  • U krijgt een WIA-uitkering (IVA of WGA). Dan betalen wij een deel van de premie voor u. U bouwt door aan uw pensioen.
  • U krijgt een WAO-uitkering. Dan betalen wij een deel van de premie voor u. U bouwt door aan uw pensioen.

  Pensioen blijven opbouwen met een WIA- of WAO-uitkering

  Krijgt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan wordt uw pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door het pensioenfonds voortgezet, zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. De mate van voortzetting is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog een deel zelf. Het UWV stelt vast of en hoeveel werk u nog kunt doen met een percentage arbeidsongeschiktheid.

  Arbeidsongeschiktheidspercentage

  Premievrije voortzetting opbouw

  80% of meer

  65% to 80%

  55% tot 65%

  45% tot 55%

  35% tot 45%

  0% tot 35%

  100% premievrij

  72,50% premievrij

  60% premievrij

  50% premievrij

  40% premievrij

  0% premievrij

  Let op!

  Er is een inlooptijd, u moet namelijk eerst twee jaar bij uw werkgever hebben gewerkt. Als u binnen 104 weken na indiensttreding een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, hebt u geen recht op premievrijstelling.

  Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

  • Ja, net als uw ouderdomspensioen gaat de opbouw van partner- en wezenpensioen gewoon door. Hoeveel is afhankelijk van uw arbeidsongeschikheidpercentage. 

  • Het snelste is om even te bellen, we kunnen u dan precies vertellen wanneer we welke informatie van u nodig hebben. 

  Vragen