Pensioen 123 Laag 2

Arbeidsongeschiktheidpensioen

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.
 

U kunt via de werkgever vrijwillig een aanvullende WIA-verzekering afsluiten. U betaalt wel een extra premie voor deze verzekering. Informeer bij de P&O desk naar de voorwaarden en kosten.

Documenten