Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Uit elkaar

Komt er een einde aan de relatie met uw partner? Dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?

  • Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit pensioen ontvangt uw ex-partner op het moment dat u met pensioen gaat.

én

  • Uw ex-partner heeft recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw ex-partner krijgt als u komt te overlijden. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

U kunt samen met uw ex-partner ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken of afspreken om het ouderdomspensioen niet te verdelen.

Ook kan uw ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken goed vast met een handtekening van uw beiden.

Had u samenlevingscontract?

  • Uw ex-partner heeft alleen recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw ex-partner krijgt als u komt te overlijden. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken goed vast met een handtekening van uw beiden.

Verdeeld ouderdomspensioen blijft onderdeel van uw pensioen

Het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner blijft onderdeel van uw pensioen. Beslissingen die u maakt over uw gedeelte, gelden ook voor het gedeelte van uw ex-partner. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, wordt het gedeelte van uw ex-partner weer bij uw pensioen gevoegd.

Meld de pensioenverdeling binnen twee jaar

U moet het pensioenfonds per brief laten weten hoe u uw pensioen wilt verdelen. Wanneer? Binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. Het pensioenfonds moet ook akkoord gaan met de verdeling. Let op dat u op tijd met uw ex-partner de juiste formulieren invult. De formulieren staan op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw advocaat er ook om vragen.

Wij verwerken uw afspraken in onze administratie en zorgen ervoor dat uw ex-partner ontvangt wat jullie hebben afgesproken. Geeft u niets door, dan moet u zelf ervoor zorgen dat uw ex-partner ontvangt wat jullie hebben afgesproken en andersom.

Conversie: een eigen recht op pensioen voor uw ex-partner

U en uw ex-partner kunnen afspreken dat uw ex-partner zelf recht krijgt op pensioen. Dit noemen we conversie. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u dat pensioen niet terug. Uw ex-partner krijgt pensioen op de eigen pensioendatum en hoeft dan niet te wachten tot u met pensioen gaat. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap. De ex-partner en het pensioenfonds moeten met het verzoek instemmen.

Meteen regelen

  • Meld het beëindigen van uw samenlevingscontract aan HR.
  • Geef uw scheiding aan ons door als u in het buitenland woont. Als u in Nederland woont, krijgen wij dit automatisch door van de gemeente.
  • Maak afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen.
  • Contact met ons opnemen als u vragen hebt: niet iedere afwijkende afspraak kan door ons worden uitgevoerd. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via 020 426 63 80.
  • Gemaakte afspraken aan ons doorgeven: geef de afspraken die u maakt aan ons door met dit formulier van de overheid. Wij verwerken uw afspraken in onze administratie en zorgen ervoor dat uw ex-partner ontvangt wat jullie hebben afgesproken.
  • Checken of alles klopt:  login bij Mijn pensioen. Bij Mijn pensioen ziet u welk deel van uw pensioen is gereserveerd voor uw ex-partner. Het pensioendeel van uw ex-partner staat bij ‘Verevend ouderdomspensioen’.
Documenten