Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk: 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit is een uitkering die u van de overheid ontvangt. U vraagt deze uitkering zelf aan bij het UWV. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

U bent bij het pensioenfonds niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Alleen als u per 31 december 2005 al arbeidsongeschikt was en een arbeidsongeschiktheidspensioen via het pensioenfonds ontving, dan komt hierin geen verandering. Dat geldt ook voor het Vrijwillig Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Documenten