Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Licht en fragiel herstel, dekkingsgraad april 2020 gestegen naar 104,8%

20-05-2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo april (104,8%) gestegen ten opzichte van ultimo maart (102,5%).

De stijging van de dekkingsgraad is met 2,3%-punt is te verklaren is door:

  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 233 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelenbeurzen herstelden zich redelijk van de forse verliezen in maart. De aandelen noteerden een plus van 9,58%. De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. Het rendement van de totale portefeuille in de maand april kwam uit op 5,97%.
  • De gedaalde marktrente (de 20-jaars rente met 0,19%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 137 miljoen, heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,7%-punt gedaald tot 108,6%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,4% per 31 maart 2020.

Corona update en vooruitzicht voor mei:

Het aantal nieuwe besmettingen en overlijdens als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus loopt wereldwijd gelukkig terug. De getroffen maatregelen lijken daarmee hun doel te treffen. De wereldeconomie wordt echter wel zwaar geraakt. De werkloosheid stijgt en er is wereldwijd sprake van economische krimp. Desondanks herstelden de aandelenkoersen zich deels en zijn tot medio mei op hetzelfde niveau gebleven. Als gevolg van de enorme steunmaatregelen van de verschillende overheden, is de rente afgelopen licht gedaald en wordt de kans op een significante rentestijging klein, hetgeen een negatief gevolg heeft voor de dekkingsgraad.

De vooruitzichten voor de rest van 2020 zijn nog moeilijk in te schatten. Hiervoor zijn er nog te veel onzekerheden omtrent het verdere verloop van de uitbraak van het COVID-19 virus.

De financiële situatie van het pensioenfonds SNS REAAL is echter, ondanks alle ontwikkelingen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus, nog steeds op het niveau dat het fonds aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De uitkeringen van onze deelnemers lopen op dit moment dan ook geen gevaar. Ook kunnen onze deelnemers het fonds blijven bellen met vragen over hun pensioen. Het fonds heeft alle maatregelen getroffen die hiervoor nodig zijn.

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers: Financiële situatie
 

Naar financiële situatie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage