Nieuws

Jaarverslag 2017 online beschikbaar

21 juni 2018

In het jaarverslag 2017 kan je alles over de financiële en niet financiële ontwikkelingen van ons pensioenfonds lezen.

In 2017 is de dekkingsgraad met 3,4% gestegen tot 115,8%. Deze stijging is voornamelijk te verklaren door de combinatie van een stijging van de waarde van de beleggingen in combinatie met een daling van de pensioenverplichtingen.

Door de gestegen dekkingsgraad in 2017 is het pensioenfonds ultimo 2017 uit de situatie van reservetekort. Het pensioenfonds heeft daarom geen nieuw herstelplan hoeven in te dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wil je meer weten over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het pensioenfondsen, de achtergronden, of over bijvoorbeeld de beleggingen en de risico’s van het fonds, lees hier dan meer over in het jaarverslag 2017.