Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in oktober ondanks gedaalde rente naar 108,2%

1 december 2020

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo oktober (108,2%) gestegen ten opzichte van ultimo september (107,4%).

De stijging van de dekkingsgraad met 0,8%-punt is te verklaren door:

  • De daling van de marktrente (de 20-jaars rente met 0,05%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 41 miljoen, heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.
  • Het pensioenfonds heeft in oktober 2020, na een zorgvuldige heroverweging, besloten over te gaan van CBS Prognosetafel 2017 naar AG-tafel 2020. Hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen met € 43 miljoen gedaald. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraad gehad in oktober.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 27 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente in oktober. De aandelen lieten een waardedaling zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand oktober kwam uit op 0,74%.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,1%-punt gedaald tot 107,5%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,4% per 30 september 2020.

Klik hier voor  meer informatie over de dekkingsgraden