Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Dekkingsgraad stijgt in december naar 111,1%

25-01-2021

Dekkingsgraad stijgt in december naar 111,1%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo december (111,1%) gestegen ten opzichte van per ultimo november (110,5%).

De stijging van de dekkingsgraad met 0,6%-punt is te verklaren door:

  • De daling van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,04%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 23 miljoen, had een negatief effect op de dekkingsgraad.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 46 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelenbeurzen noteerden hogere koersen in december als gevolg van gunstige berichtgevingen rondom de corona-vaccins. De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente in december.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 107,5% gelijk gebleven. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,4% per 30 september 2020.

Meer informatie over de financiële positie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage