Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in december naar 111,1%

25 januari 2021

Dekkingsgraad stijgt in december naar 111,1%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo december (111,1%) gestegen ten opzichte van per ultimo november (110,5%).

De stijging van de dekkingsgraad met 0,6%-punt is te verklaren door:

  • De daling van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,04%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 23 miljoen, had een negatief effect op de dekkingsgraad.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 46 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelenbeurzen noteerden hogere koersen in december als gevolg van gunstige berichtgevingen rondom de corona-vaccins. De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente in december.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 107,5% gelijk gebleven. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,4% per 30 september 2020.

Meer informatie over de financiële positie