Nieuws

Dekkingsgraad derde kwartaal 2015

6 november 2015

In het derde kwartaal van 2015 daalde de rente ten opzichte van het tweede kwartaal. De lange rente daalde met ongeveer 0,20% van 1,7% eind juni naar 1,5% eind september. Ondanks de rentedaling zijn de beleggingen in het derde kwartaal in waarde gedaald met €37 mln. Dit kwam omdat met name de beurswaarde van de aandelen in het derde kwartaal flink inzakten en de winsten in het eerste half jaar teniet zijn gedaan.De rentedaling en het voorschrijven door DNB van een nieuwe Ultimate Forward Rate (UFR), waardoor de voorspelling van de rente op de zeer lange termijn nauwkeuriger de ontwikkeling van de marktrente volgt, had tot gevolg dat de contante waarde van de pensioenverplichtingen (de technische voorziening) toenam met € 142 mln.

Omdat de technische voorzieningen toenamen en dit niet werd gecompenseerd door een waardestijging van de beleggingen (sterker nog deze daalde ook i.v.m. het slechte beursklimaat in het derde kwartaal), daalden zowel de UFR-dekkingsgraad als de MW-dekkingsgraad (DG MW) sinds eind juni.

  • De nominale dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente (DG MW) bedraagt op 30 september 2015 103,1% en is met 5,1%-punt gedaald (30 juni 2015 108,2%).
  • De dekkingsgraad op basis van de door DNB voorgeschreven Ultimate Forward Rate methode (DG UFR) bedraagt op 30 september 2015 108,2% en is met 7,4%-punt gedaald (30 juni 2015 115,6%). Dit ligt aan:
  1. De nieuwe UFR curve die per 15 juli 2015 geldt (gebaseerd op voortschrijdend 120-maandsgemiddelde van de 20-jaarsforward rentes i.p.v. lange termijnverwachting rente van 4,2%). Deze UFR tendeert nu naar ongeveer 3,3% wat ten opzichte van 4,2% een verhogend effect op de technische voorziening heeft en nadelig is voor de dekkingsgraad;
  2. De dalende rente van de afgelopen drie maanden verhoogd de technische voorziening;
  3. De gedaalde belegde waarde (ter dekking van de technische voorziening) droeg ook negatief bij aan de dekkingsgraad.
  • De beleidsdekkingsgraad (= 12 maandsgemiddelde van de DG UFR) is met 3,1%-punt gedaald en bedraagt op 30 september 2015 114,6% (30 juni 2015 117,7%). Dit ligt 0,5% boven de dekkingsgraad van het vereist eigen vermogen.
  • De DG VEV (dekkingsgraad vereist eigen vermogen) is op 30 juni 2015 vastgesteld op 114,1% en wordt begin november 2015 herrekend.

Meer informatie over de financiele situatie, het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina Financiele situatie. Daar vindt u ook de meest recente kwartaalberichten.