Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad per 31 augustus 2017 gedaald naar 114,3%

19-09-2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in augustus gedaald en bedraagt op 31 augustus 2017 114,3%.

De nominale dekkingsgraad is in augustus gedaald omdat:

  • De marktrente is gedaald (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met 0,14%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met ongeveer € 75 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 60 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De vastrentende waarden en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Ook de aandelen zijn in waarde gestegen. De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) zijn in waarde gedaald in verband met de gedaalde inflatieverwachting.

Aangezien de waardestijging van het pensioenvermogen kleiner was dan de waardestijging van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gedaald in augustus.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,5%-punt en bedraagt per 31 augustus 2017 112,8%. Dit ligt 1,6%-punt onder de per 30 juni 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,4%) waardoor het pensioenfonds nog steeds in een positie van reservetekort verkeert.

Lees voor meer informatie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage