Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad per 30 juni 2017 licht gedaald naar 113,8%

20-07-2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in juni licht gedaald en bedraagt op 30 juni 2017 113,8%.

De nominale dekkingsgraad is in juni gedaald omdat:

  • De marktrente is in juni gestegen (de 30-jaars swaprente met 0,09%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald met ongeveer € 33 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 47 miljoen gedaald (negatief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) en de vastrentende waarden daalden in waarde als gevolg van de gestegen marktrente. De beleggingen in en aandelen daalden eveneens in waarde.

Aangezien de daling van het pensioenvermogen groter was dan de daling van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gedaald in juni.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,5%-punt en bedraagt per 30 juni 2017 111,7%. Dit ligt 1,6%-punt onder de per 31 maart opnieuw vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,3%) waardoor het pensioenfonds nog steeds in een positie van reservetekort verkeert.

Lees voor meer informatie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage