Nieuws

Bijna met pensioen? Omrekenfactoren zijn gewijzigd per 1 januari 2021

11 februari 2021

Bijna met pensioen? Omrekenfactoren zijn gewijzigd per 1 januari 2021

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen of andersom. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren.

Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld op basis van onder andere de hoogte van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2021 zijn deze omrekenfactoren gewijzigd. U merkt hier iets van als u bijna met pensioen gaat en u:

  • Uw pensioen eerder of later wil laten ingaan dan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.
  • U kiest voor eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen of andersom.
  • U een deel van uw ouderdomspensioen wil inruilen voor partnerpensioen of andersom.

Nieuwe omrekenfactoren zijn nog niet verwerkt in Mijn planner
U kunt in Mijn planner zien wat uw keuzes betekenen voor de hoogte van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. In Mijn planner zijn de nieuwe omrekenfactoren nog niet verwerkt. Zodra de nieuwe factoren in Mijn planner zijn verwerkt, geven we dat aan.

Let op: als u ervoor kiest om uw pensioen te vervroegen of uit te stellen, dan verandert alleen de hoogte van uw ouderdomspensioen en niet van uw partnerpensioen. U kunt vervolgens met de keuze om uw ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen (of andersom) de hoogte van uw partnerpensioen beïnvloeden.

Vragen?
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag bij het bekijken van uw keuzes. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via (020) 426 63 80 of pf.snsreaal@blueskygroup.nl.