Nieuws

Bedankt voor uw feedback over de harmonisatie!

15 januari 2023

In de nieuwsbrief van juli 2022 vroegen wij u om feedback over de informatievoorziening rondom de harmonisatie van de pensioenregelingen per 1 januari van dat jaar. Wij zijn blij met uw feedback en bedanken de deelnemers die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen.

De uitkomsten laten zien dat u over het algemeen tevreden was over de informatievoorziening. Een mooie winst in de communicatie over de harmonisatie is, dat 85% aangeeft naar aanleiding ervan het pensioen te hebben bekeken. 

Er waren natuurlijk ook verbeterpunten. Deze nemen we mee in de ontwikkeling van toekomstige communicatie. We blijven graag in contact met u. Voor resterende vragen over de harmonisatie, of andere pensioenvragen kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 4266 380 of een afspraak boeken voor videobellen