Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor Pensioenfonds SNS REAAL en de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Pensioenfonds SNS REAAL heeft een zogenaamd paritair bestuur. De bestuurders zijn allemaal deelnemer in het fonds en zijn afkomstig uit de volgende geledingen:

  • Pensioengerechtigde deelnemers (2)
  • Deelnemers in actieve dienst en namens de werknemers (4)
  • Bestuurders die door de werkgever zijn voorgedragen .

Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. De voorzitter is niet gelieerd aan de werkgevers waarvoor het fonds de pensioenregeling uitvoert.

Samenstelling van het bestuur

Op dit moment ziet het bestuur er als volgt uit:

Margreet Oostenbrink (voorzitter) Joop Ossel (lid namens de gepensioneerden)

Wouter Frerichs

Eric Bot (secretaris, lid namens de werknemers) Wouter Frerichs (lid namens de gepensioneerden)

 

 

 Sven van den Beld (lid namens de werknemers) Marc Meertens (lid namens de werkgever Vivat)

Alida Fabies-Hornberger (lid namens werknemers) Benno Honsdrecht (lid namens de werknemers)
 
Marcel Klopper (lid namens de werkgever De Volksbank)  

 

 

 

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden