Verantwoording en toezicht

Verschillende teams en instellingen houden toezicht op het bestuur of geven advies aan het bestuur.

 • Verantwoordingsorgaan
  Het bestuur legt doorlopend verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan. In het  Verantwoordingsorgaan zijn actieve deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgevers vertegenwoordigd. 
 • Raad van Toezicht
  Daarnaast vindt toezicht plaats door de Raad van Toezicht. De raad is de opvolger van de Visitatiecommissie. De RvT bestaat uit drie leden, die onafhankelijk zijn van het pensioenfonds, van partijen waaraan het fonds taken heeft uitbesteed en van bij het fonds aangesloten ondernemingen. 
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  De AFM kijkt onder andere of onze informatie duidelijk en begrijpelijk is.
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
  DNB kijkt of wij genoeg geld hebben om aan onze verplichtingen te voldoen. DNB kijkt ook of de bestuurders deskundig en eerlijk zijn.

Terug naar organisatie

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden