Uniform Pensioenoverzicht: neem daar even 5 minuten de tijd voor!

Eind juni ontvangen alle actieve deelnemers van Pensioenfonds SNS REAAL het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).* Heb jij de envelop al geopend? Leg je UPO dan niet op de ‘dat-komt-wel’-stapel, maar maak even tijd vrij om je pensioen te checken. Op het overzicht staat hoeveel pensioen je tot nu toe bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd, welk bedrag je kunt verwachten bij pensionering en wat je nabestaanden krijgen wanneer je overlijdt. Ingewikkeld? Dat valt reuze mee. Als extra hulp hebben we de belangrijkste aandachtspunten in beeld gebracht.

* (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers krijgen hun UPO in september. 

Heb je niets ontvangen? Kloppen je gegevens niet? Of heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice: 020 426 63 80; pf.snsreaal@blueskygroup.nl


 
Gegevens voor je pensioenopbouw 
Je bouwt bij Pensioenfonds SNS REAAL jaarlijks pensioen op. Dat doe je over het deel van je inkomen dat boven een drempelbedrag uitkomt. Over het drempelbedrag van € 13.344,- (2018) bouw je geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' staat tegenover de AOW-uitkering die je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 105.075,- (2018) min het drempelbedrag bouw je dan jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op. De hoogte van het pensioen dat je jaarlijks opbouwt is ook afhankelijk van de premie die je werkgever betaalt. In 2018 bedraagt de opbouw voor medewerkers van de Volksbank 1,80% en voor medewerkers van VIVAT 1,71%.

De optelsom van alle stukjes die je jaarlijks opbouwt is je totale pensioen. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zo lang je leeft. 


Welk pensioen heb je opgebouwd?
Hier staat het (bruto) bedrag aan jaarlijks pensioen dat je tot 1 januari 2018 bij Pensioenfonds SNS REAAL hebt opgebouwd. Als je op 31 december 2017 uit dienst was gegaan, zou dit later je pensioenuitkering zijn. Zolang je bij VIVAT of de Volksbank blijft werken en de pensioenregeling niet wijzigt, gaat de opbouw van je pensioen gewoon door. Ben je vóór 2014 deelnemer geworden in ons pensioenfonds? Dan heb je te maken met oude pensioenregelingen waarin verschillende pensioenleeftijden golden (zie toelichting pensioenleeftijd). Hierdoor verschillen veelal de uitkeringen in de verschillende periodes. Ben  je na 1 januari 2014 deelnemer geworden? Dan heb je alleen pensioen opgebouwd dat vanaf 67 jaar ingaat. Vanaf 2018 bouw je pensioen op dat op 68-jarige leeftijd ingaat.
  

Welk pensioen kan je verwachten?
Log in op “mijn pensioen ”. Daar kan je in de pensioenplanner nazien hoeveel pensioen je kan verwachten. Let wel, de hoogte van je pensioen staat niet vast. Als het pensioenfonds over voldoende vermogen beschikt kan je pensioen worden verhoogd, indien het fonds langere tijd over onvoldoende vermogen beschikt kan het pensioenfonds in het uiterste geval je pensioen korten. Dit kan vóór en na je pensioendatum.

Tip! In Mijn pensioen staat hoeveel (bruto) pensioen je van Pensioenfonds SNS REAAL kan verwachten als je met pensioen gaat. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je zien hoeveel dit samen met je bij andere pensioenuitvoerders opgebouwde pensioen en je AOW-uitkering bedraagt. Daar vind je ook een indicatie van je netto maandelijks inkomen na pensionering. Is dit voor jou voldoende om van te leven? Dat hangt af van je toekomstplannen en uitgavenpatroon. Maar ook van je financiële situatie. Heb je bijvoorbeeld een eigen huis of ander vermogen? Om meer duidelijkheid te krijgen over je pensioeninkomen, is het verstandig om je UPO te bespreken met een financieel adviseur. Die kan je ook uitleggen wat je zelf kunt doen om een eventueel pensioentekort aan te vullen.
  
 

Je pensioen bij arbeidsongeschiktheid
Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Zo zorgen we ervoor dat ook als je arbeidsongeschikt bent je pensioenopbouw doorgaat. 

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaal je nog een deel zelf. Het UWV stelt vast of en hoeveel werk je nog kunt doen met een percentage arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Premievrije voortzetting opbouw

80% of meer

65% to 80%

55% tot 65%

45% tot 55%

35% tot 45%

0% tot 35%

100% premievrij

72,50% premievrij

60% premievrij

50% premievrij

40% premievrij

0% premievrij

 

 

 

Word je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Je werkgever heeft hiervoor een aanvullende WIA-verzekering afgesloten. Informeer bij HR van je werkgever naar de voorwaarden hiervan.
 

Welk pensioen kunnen je nabestaanden verwachten?
Je pensioenoverzicht is allereerst voor jezelf bedoeld. Want het gaat om jouw pensioen. Maar heb je een partner en/of kinderen? Dan is het goed om te weten dat je nabestaanden een uitkering ontvangen bij je overlijden. In dit overzicht vind je de (bruto) bedragen die jaarlijks bij overlijden vóór en na je pensioendatum aan je nabestaanden worden uitgekeerd. 

Tip! Als je overlijdt, valt je salaris weg. Je partner krijgt dan levenslang  een uitkering van het pensioenfonds. Naast dit partnerpensioen heeft je partner misschien recht op een Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet). De Anw is een tijdelijke uitkering van de overheid. Maar hiervoor gelden strikte voorwaarden. Zo ontvangt je partner geen uitkering als hij/zij zelf inkomen heeft en/of er geen minderjarige kinderen zijn. Krijgt je partner geen Anw? Dan kan een fors inkomensgat ontstaan. Een oplossing is het Tijdelijk Partnerpensioen, ook wel Anw-hiaatpensioen genoemd. Dat kan je bij het pensioenfonds  regelen. Je moet daar wel extra voor betalen. Heb je nog geen tijdelijk partnerpensioen verzekerd en wil je dat je partner na je overlijden tijdelijk extra geld krijgt van het pensioenfonds? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice: 020 - 426 63 80; pf.snsreaal@blueskygroup.nl
 
 
 

 

 

 

Keuzes binnen de pensioenregeling
Je kan je pensioen afstemmen op uw persoonlijke omstandigheden. Zo kan je kiezen voor: eerder of later met pensioen, een hoger pensioen bij aanvang of een deeltijdpensioen. Als je geen partner heeft of je partner heeft zelf voldoende inkomen, dan is het ook mogelijk om het partnerpensioen op de pensioendatum om te zetten in extra ouderdomspensioen. 

Kortom, je kan je eigen pensioen op maat maken. De gevolgen van deze keuzes kan je zien in de pensioenplanner, maar je kan ook voor vragen over je persoonlijke situatie contact opnemen met de afdeling Pensioenservice: 020 426 63 80 of pf.snsreaal@blueskygroup.nl

 

Meer weten?
Wil je meer weten over het UPO? Bekijk hier dan de extra toelichting.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden