Uitbestedingsbeleid

Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om een deel van de activiteiten aan anderen uit te besteden. Een belangrijk argument om te kiezen voor uitbesteding is dat een gespecialiseerde partij bepaalde werkzaamheden beter en/ of voor een lagere prijs kan uitvoeren, doordat zij dit voor meerdere partijen doen.

Ondanks dat werkzaamheden zijn uitbesteed aan andere partijen, blijft het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering. Het selecteren van uitvoerders is dan ook een zorgvuldig proces. Nadat werkzaamheden zijn uitbesteed, vindt vanuit het pensioenbureau continue monitoring plaats op deze werkzaamheden. Partijen voorzien het fonds van adequate en actuele management informatie en geven ieder kwartaal in control verklaringen af.

Jaarlijks wordt de samenwerking met de partijen geëvalueerd en wordt de kwaliteit van de dienstverlening door het bestuur beoordeeld.

Het bestuur heeft het beleid rondom uitbesteding vastgelegd in het beleidsplan uitbesteding.

De belangrijkste partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed zijn:

 

Blue Sky Group

Bij Blue Sky Group werkt een groep medewerkers specifiek voor ons pensioenfonds. Zij verzorgen de pensioen- en deelnemersadministratie en verzorgen de financiële administratie en actuariële verslaglegging. Deelnemers kunnen met individuele vragen contact opnemen met de afdeling pensioenservice

CARDANO

Cardano treedt op als (financieel) balans risicomanager van het pensioenfonds en draagt zorg voor een goede afstemming tussen de beleggingsportefeuille en de pensioenverplichtingen van het fonds.

ACTIAM

ACTIAM is de vermogensbeheerder van het pensioenfonds. Zij zorgen ervoor dat de pensioengelden daadwerkelijk worden belegd conform het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden