Veranderingen in uw situatie

Veranderingen in uw situatie

Sta eens stil bij de gevolgen voor uw pensioen als u bijvoorbeeld een partner krijgt of gaat scheiden. Bekijk ook alvast de keuzes die u kunt maken tegen de tijd dat u bijna met pensioen gaat. Denk aan eerder of juist later met pensioen gaan of eerst een hogere en daana een lagere pensioenuitkering.

Nieuw in dienst? U start meteen met pensioen opbouwen

Bent u in dienst bij de Volksbank of Athora Nl? Dan bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds SNS REAAL. U kunt uw oude pensioen naar ons meenemen. Zo voegt u verschillende pensioenpotjes samen. 

Lees meer
Gezin

Pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt

Voor uw partner is er in de pensioenregeling een pensioen gereserveerd voor het geval u komt te overlijden. Ook uw kinderen hebben recht op een uitkering. Dit is het geval als u:

  • Getrouwd bent;
  • Een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • Een notarieel samenlevingscontract hebt en langer dan een jaar samenwoont volgens de gemeente.

Woont u samen? Stuur dan een kopie van uw samenlevingscontact naar ons op om ervoor te zorgen dat er voor uw partner ook partnerpensioen geregeld is. Staat er in uw samenlevingscontract niet hoe lang u samenwoont? Stuur dan ook een uittreksel uit de basisregistratie personen mee waaruit blijkt dat u langer dan één jaar samenwoont.

Lees meer

Uit elkaar? Maak afspraken over de verdeling van uw pensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u af. Ook over uw pensioen moet u samen afspraken maken. Bespreek de mogelijkheden met uw echtscheidingsadvocaat of mediator.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Maak dan afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Beëindigt u een samenlevingscontract? Dan moet u alleen afspraken maken over het bijzonder nabestaandenpensioen. 

Lees meer

Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u (deels) pensioen opbouwen

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk: 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit is een uitkering die u bij het UWV moet aanvragen.

Uw pensioenopbouw gaat door. Er zijn drie mogelijkheden:

  • U bent ziek gemeld en nog in dienst bij uw werkgever. Dan loopt uw pensioenopbouw gewoon door.
  • U krijgt een WIA-uitkering (IVA of WGA). Dan betalen wij een deel van de premie voor u. Uw pensioenopbouw loopt door.
  • U krijgt een WAO-uitkering. Dan betalen wij een deel van de premie voor u. Uw pensioenopbouw loopt door.
Lees meer

U kunt met pensioen tussen 55 en vijf jaar na uw AOW-leeftijd

De standaard pensioenleeftijd in uw pensioenregeling is 68 jaar. U ontvangt uw pensioen maandelijks zolang u leeft. Een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u bericht van het pensioenfonds over wat u allemaal moet regelen. U kunt zelf uw pensioen op maat maken. Zo past u uw pensioen aan uw wensen en omstandigheden aan. Bijvoorbeeld eerder of gedeeltelijk met pensioen, starten met een hoger pensioen of uw ouderdomspensioen omruilen voor meer partnerpensioen.

Lees meer
Mac bureau