Financiële positie

Update augustus 2021

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds SNS REAAL genoeg geld heeft om alle opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%, dan is er voor iedere €100,- aan verplichtingen €105,- vermogen beschikbaar. Op 31 augustus 2021 was de dekkingsgraad van ons pensioenfonds 114,2%.

Overzicht van de dekkingsgraden

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de financiële situatie op één moment weer. Zo’n momentopname levert een wisselend beeld op. Daarom moeten pensioenfondsen sinds 1 januari 2015 bij besluiten gebruikmaken van de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de laatste 12 maanden. Door dit gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En mindere schommeling betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Op 31 augustus 2021 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 112,2%.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie).

Wanneer verhogen we de pensioenen?

Reservetekort

Het strategisch vereist vermogen is 113,8%. Het fonds is dus in een situatie van een reservetekort (dit is het geval indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder het strategisch vereist eigen vermogen).

Vereist eigen vermogen

Bij een dekkingsgraad van 100% kan een pensioenfonds in beginsel aan alle pensioenverplichtingen voldoen. Maar volgens wettelijke regels moeten pensioenfondsen over extra geld beschikken om tegenvallers op te vangen. Maatstaf hiervoor is het vereist eigen vermogen. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de beleggingen. Hoe risicovoller het fonds belegt, des te hoger het vereist eigen vermogen is. De dekkingsgraad waarbij een pensioenfonds exact over het vereist eigen vermogen beschikt is de vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. Hierin staat wat het fonds eraan doet om binnen 10 jaar weer over voldoende eigen vermogen te beschikken. Dit is in eerste instantie het achterwege laten van indexatie. Wanneer dit niet voldoende blijkt, moet het fonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Minimaal Vereist Eigen Vermogen

Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) is de ondergrens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds langer dan 5 jaar onder het MVEV ligt, moet het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen direct verlagen waardoor de dekkingsgraad in een keer weer hoger is dan het MVEV.

Voor Pensioenfonds SNS REAAL is de dekkingsgraad op basis van het minimaal vereist eigen vermogen 104,2%.