Dekkingsgraad februari 2019 gestegen (112,4%)

15 maart 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo februari (112,4%) gestegen ten opzichte van ultimo januari (111,2%*).

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 1,2%-punt wat te verklaren is door:

  • De gestegen gemiddelde marktrente met ongeveer 0,06%-punt waardoor de voorziening pensioenverplichtingen gedaald is met € 29 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het gestegen pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 3 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelenbeurzen lieten ook in februari (+ 2,62%) een goede performance zien. De waarde van met name de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalde in verband met de gestegen lange rente. Het rendement van de totale portefeuille in de maand februari was 0,06%.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,3%-punt gedaald naar 113,6%. Dit is een fractie hoger dan de per 31 december 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,4%). Het fonds nadert een situatie van een reservetekort (dit is het geval indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder het strategisch vereist eigen vermogen). Dit artikel geeft een beeld van de situatie en de implicatie van een reservetekort

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers.

*) In verband met het toepassen van de meest recente ervaringssterfte 2018 is de dekkingsgraad per ultimo 2018 hoger dan in januari gerapporteerd. Hierdoor is de dekkingsgraad per ultimo januari 2019 111,2 % i.p.v. 111,0%.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden