Naar het buitenland

Als u verhuist naar een ander land, maar wel in dienst blijft bij uw huidige werkgever, verandert er niets aan uw pensioenopbouw. Gaat u wel uit dienst? Dan stopt de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL. Het opgebouwde pensioen blijft staan, als u een vrijwillige aanvullende partnerverzekering heeft vervalt deze. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp bij 'Uit dienst'

Bent u al met pensioen? Als u verhuist naar een ander EU-land verandert er niets aan uw pensioenuitkering. 

AOW

Bij de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL is rekening gehouden met de AOW. De AOW is een uitkering van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Vanaf het moment dat u niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet bouwt u geen AOW meer op. Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand tenminste 50 jaar in Nederland hebben gewoond, direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. In sommige gevallen kunt u de AOW-opbouw (vrijwillig) voortzetten. Kijk daarvoor op www.svb.nl.

Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt? Dan kunt u ook in het buitenland uw AOW blijven ontvangen. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 

Wat moet u doen bij verhuizing naar het buitenland?

  • Geef uw woonadres altijd door aan de afdeling Pensioenservice van Pensioenfonds SNS REAAL, ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt.
  • Meld indien u in het buitenland woont veranderingen in uw persoonlijke gegevens aan het pensioenfonds. Hieronder kunt u verstaan: een scheiding, het overlijden van uw partner, het krijgen van een kind, een nieuwe partner.
  • Ga na wat de gevolgen zijn van uitdiensttreding voor de verschillende pensioenvormen.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden